Stor faglig og personlig udvikling

Varieret undervisning og fordybelse
I 10. klasse får du en meget varieret undervisning, hvor en typisk uge består af 30 lektioner:

Dansk: 9 lektioner
Matematik: 5 lektioner
Engelsk: 5 lektioner
Tysk: 5 lektioner
Fysik/Kemi eller historie: 2 lektioner

Skoleåret afsluttes med 10. klasses-prøven

Spændende fokus- og fordybelsesfag
Du kan vælge mellem en lang række valgfag, som vi kalder FF-fag. Se de spændende valgmuligheder via menuen.

Vi stiller krav til dig og dine forældre
Vi har høje krav, men undervisningen tilpasses dit faglige niveau. Til gengæld forventer vi, at du deltager aktivt i undervisningen, laver lektier og afleverer opgaver til tiden. Og dine forældre skal naturligvis støtte dig.

Der er mulighed for at komme i lektiecafé, hvor der altid er faglærere til stede.

Uddannelsesvejledning
I løbet af skoleåret arbejder vi med din faglige og personlige udvikling – mod en afklaring af dine ønsker og muligheder for ungdomsuddannelse. Der er obligatorisk brobygningsforløb i knap to uger og mulighed for samtaler med din vejleder fra ungdommens uddannelsesvejledning (UU).