Spændende valgmuligheder: FF-fag

Ud over et fagligt fokus i hverdagen tilbyder vi en række spændende valgfag som vi kalder Fokus- og Fordybelsesfag (FF-fag). Her kan du i 2 moduler om fredagen vælge interesseområder med tid til ekstra fokus og fordybelse – og du vil helt sikkert kunne finde noget, der interesserer dig.

Hvert FF-fag løber i 5 uger, og du kan vælge i alt 5 FF-fag over skoleåret fordelt på tværs af klasserne. Fagene tilgodeser bl.a. kreativ og fysisk udfoldelse, ligesom der vil være mulighed for faglige løft. Se eksempler på FF-fag nedenfor…

Løbeskole

Start skoleåret med at booste din grundform. Vi tager udgangspunkt i løbetræning men kommer også omkring andre former for konditions- og grundtræning. Undervisningen tilrettelægges, så nybegynderen og den erfarne løber kan deltage på lige fod.

Udover fysiske aktiviteter med f.eks. intervaltræning, bakketræning, cirkeltræning og fysiske tests kommer vi også kort ind på teori vedr. opvarmning, puls og træningszoner, iltoptagelse og kondital, kost og væskeindtag, løbeprogrammer og -dagbog. I løbeskolen arbejdes der på et samarbejde med University College Nordjylland (UCN) og DGI Nordjylland.

Der er plads til maksimalt 20 deltagere på holdet.

Filmskole

Forløbet bliver et kreativt værksted, hvor vi analyserer og laver små film af forskellig art.

Vi skal se på, hvad dygtige filmskabere gør, når de laver film. Vi skal analysere film for at finde ud af, hvad der virker godt, og hvad der virker dårligt. Både for at få en dybere forståelse og værdsættelse for filmmediet, og så vi kan bruge denne viden til selv at lave gode film.

Speaking English

Dette forløb henvender sig til elever, der finder det svært at udtrykke sig på engelsk.

Hvis du har haft udfordringer ved at lære engelsk, eller ikke føler dig særligt tryg ved at tale engelsk foran andre, så er dette forløbet for dig.

Undervisningens fokus er ikke på grammatik eller teori men på praktiske øvelser designet til at give dig en fortrolighed og tryghed ved at udtrykke dig, som du også kan bruge i den øvrige undervisning.

Sammen udvikler vi mod, evne og lyst til at tale engelsk.

Fyrværkeri-kemi

Har du undret dig over, hvordan de kemiske sammensætninger i en nytårsraket er? Hvad der skaber opdriften? Hvad der giver de forskellige farver? Så kunne fyrværkeri-kemi sikkert være noget for dig! Lær om bestanddelene i fyrværkeri, deres anvendelsesmuligheder samt usikkerheder og farer. Vi graver os også ned i de kemiske reaktioner og anvender denne viden til selv at lave simple udgaver af raketter o. lign.

OBS: Der vil være en del teori, og det forventes, at du kan færdes/arbejde roligt og sikkert i et laboratorie. Bomber og kanonslag er ikke en del af undervisningen! Der er plads til maksimalt 14 deltagere på holdet.

Innovation/iværksætteri

Kurset handler blandt andet om, hvorfor innovation og iværksætteri er i fokus i Danmark i dag.

Derudover er det meste af tiden afsat til et konkret forløb i iværksætteri og innovation med HHX.

Livsoplysning og menneskekundskab

Hvad er meningen med livet? Hvad er godt og ondt? Hvad er samvittighed? Hvorfor opstår konflikt? Hvordan fungerer psyken? Hvorfor har vi brug for fællesskab?

Vi undersøger problemstillinger og svar fra psykologien, filosofien og naturvidenskaben omkring livets store spørgsmål og dilemmaer. Både hvad kloge hoveder i fortid og nutid har tænkt, men mindst lige så vigtigt reflekterer vi over: Hvad synes jeg? Og hvad tror jeg på?

Hvis du godt kan lide at diskutere og reflektere over svære emner som aktiv dødshjælp eller dyreetik. Eller gerne vil vide mere om, hvordan mennesker fungerer, så vil du sikkert finde forløbet interessant.

Skakskolen

Har du en fascination for brætspil? – og har du lyst til at gå i dybden med et af de ældste som findes? Så er skakskolen muligvis noget for dig. Om du er nybegynder eller garvet rotte i spillet, bliver det tilpasset dit niveau. I skakskolen vil vi spille turneringsskak, lynskak, actionskak, simultanskak og andre skakformer. Vi vil også komme ind på smarte strategier i spillet, afslutningsspil og analyse af forskellige skakstillinger. Alt sammen for at blive en endnu dygtigere skakspiller. Som sidegevinst ved at vælge skakskolen, vil dine analytiske evner blive trænet – noget som du kan få glæde af i flere skolefag.

Der er plads til maksimalt 22 deltagere på holdet.

Ernæring, sundhed og motion

Er du optaget af de sundhedsfremmende effekter, der er ved indtagelse af sund kost? – og i det hele taget få afklaret hvad sund kost består af? Vi vil få besøg af gæstelærer, Tina Beermann, som er autoriseret klinisk diætist og kandidat i klinisk ernæring. Hun har stor viden indenfor feltet og vil bl.a. komme ind hvordan man kan spise plantebaseret kost, guide i junglen af ”vildledende” kostråd og meget mere. Vi vil i forløbet fremstille forskellige sunde plantebaserede retter. Desuden kommes der ind på sundhedsfremmende effekter ved forskellige motionsformer, som efterfølgende afprøves i praksis.

Der er plads til maksimalt 14 deltagere på holdet.

Fotografi og fototeknik

Elsker du at tage billeder, eller har du et spejlreflekskamera, du gerne vil blive meget bedre til at bruge? På dette hold lærer du om, hvordan dit spejlreflekskamera virker, og hvordan du kan udnytte det til at tage nogle lækre billeder. Alt efter holdets ønske(r), vil der blive gået i dybden med emner som langtidseksponering, landskabsbilleder, portrætfotografi, modelbilleder, trickfotos eller helt andre ting.

På holdet vil der blive startet med kamera- samt fototeknisk teori, hvorefter vi går i dybden med at anvende dette i praksis på forskellige turer og i små workshops. Det anbefales kraftigt, at du selv har et spejlreflekskamera eller låner et for at deltage på holdet.

Samfundsfagligt grundkursus

Kurset er et basisforløb, som kommer omkring nogle grundlæggende områder fra samfundsfag. Det kræver en indsats med noget forberedelse til hver gang, men så har du også mulighed for at få styr på nogle helt grundlæggende begreber og sammenhænge.

Du kan også bruge kurset til at få lukket nogle huller eller bare få styrket din sikkerhed inden en ungdomsuddannelse. Der er en høj grad af teori, men også altid med nogle små praktiske øvelser som rollespil eller lignende. Vi kommer omkring emner som det danske demokrati, ideologier, dansk politik, international politik og det økonomi, der er tid til.

Grundlæggende kemi og alkohol

Ved du, at der kan dannes et utal af forskellige kemiske forbindelser ud fra grundstofferne: Kulstof, Brint og Oxygen? Det kan være alt fra druesukker til ethanol (konsum-alkohol). Alene måden de er forbundet med hinanden på, gør en utrolig forskel.

I ”Grundlæggende kemi og alkohol” vil vi med baggrund i teori lave en række kemiforsøg med særlig fokus på alkohol. Vi kommer også ind på andre former for alkohol end den vi kun drikker.

OBS: Det forventes at du kan færdes/arbejde roligt og sikkert i et laboratorie. Maksimalt 20 deltagere på holdet.

Basis-dansk

Dette forløb henvender sig til elever, der har brug for træning i grundlæggende færdigheder såsom retskrivning, tegnsætning, grammatik og sprogbrug.

Hvis du føler, at du aldrig helt fik styr på, hvordan man sætter kommaer, eller hvornår der skal -r på dine udsagnsord, samt gerne vil styrke dit ordforråd og din evne til at udtrykke dig præcist og klart, så bør du stærkt overveje dette forløb. Her får du mulighed for at blive en stærkere sprogbruger både skriftligt og mundtligt. Lav færre fejl i dine skriftlige afleveringer og lær, hvordan du udtrykker dig professionelt og elegant. Pennen er stærkere end sværdet, siger man, så lær at svinge den.

Boldspil og Parkour

Er du også en af dem, som synes der skal være et formål med at bevæge sig? – f.eks. efter en bold eller bevæge sig over/under forhindringer indenfor et område. Så skal du vælge ”Boldspil og Parkour”.

I ”boldspil og Parkour” vil vi også i mindre omfang have teori med henblik på at udvikle boldspillene eller parkourbanerne/-områderne. Af boldspil vil vi især fokusere på håndbold, basketball og volleyball og i mindre omfang fodbold. Der arbejdes i forløbet med et samarbejde med DGI Nordjylland.

Der er plads til maksimalt 22 deltagere på holdet.

Astronomi

Føler du nogle gange, at du er meget lille og uden betydning? Så vil du kun blive bekræftet heri på dette hold. Her graver vi ned i, hvordan det ufattelig store univers er opbygget, hvad det består af, og hvordan vi i det hele taget er blevet til.

Holdet består af en del teori med tilhørende forsøg samt 2 udflugter. En af morgenerne mødes vi ved Uraniaobservatoriets planetsti, og ligeledes mødes vi en aften, hvor vi evt. griller og bagefter betragter stjernehimlen og dets mange vidundere. Hvis man ikke allerede har stor interesse i rummet, så risikerer man i hvert fald at få det.

Der er plads til maksimalt 22 deltagere på holdet.

Kultur og psyke

Kurset sætter fokus på nogle af de tendenser, der er omkring vores samfunds samspil med menneskets psyke.

Emner, der kan komme op, er f.eks. præstation og stress, sociale medier, psykisk sårbarhed, konkurrencesamfund, mm.

Sundhed og samfund

Kurset handler om sundhed, livsstil og den politik, som hører ind under emnet sundhed.

Der arbejdes med det faktum, at sundhed er genstand for mange forskellige meninger og vejledninger, som med mediernes udbredelse af det, kan være svære at gennemskue.

Der er både biologi og samfundsfag i emnet.

Retorik

Retorik betyder kunsten at tale, og det er det, vi skal lære i dette fag. Når man taler til andre, kan man somme tider lyde klog eller dum, og når man diskuterer, kan man være overbevisende eller utroværdig. Men hvad er det helt præcist, der afgør, om man virker pålidelig? Hvad er forskellen på et stærkt og et svagt argument? Og hvordan sikrer man sig, at man kan diskutere ordentligt uden at skændes?

Denne viden kan du bruge overalt i dit eget liv uanset, om du fremlægger, går til eksamen eller jobsamtale, skændes, roser dine venner, eller vil klage over noget. Så lær at tale hensigtsmæssigt, og bliv svær at løbe om hjørner med!

Nyheder – Danmark og verden

Kurset er et forløb om dansk politik, international politik og vigtige forhold i verden, set fra dansk side.

Udgangspunktet er emner, som er oppe i nyhederne -eller har været det i skoleåret indtil nu.

Idéen er at få en viden om og forståelse for emner, der er oppe i nyhederne, så du bedre kan gennemskue nogle af de ting, der kan være svære.